PRAVA ISTINA

KAKO SE ZAPRAVO BORIMO PROTIV SIROMAŠTVA: MINISTARSTVO SE HVALI STARIM MJERAMA! Za niz mjera tvrdi se da su realizirane iako je realnost drugačija

 Srđan Vrančić / CROPIX

Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ovih je dana objavilo Izvješće o provedbi mjera Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti tijekom 2016. godine.

Radi se o dokumentu donesenom još 2014., sukladno obavezama iz europskih dokumenata te je detaljno razrađen, s propisanim mjerama, ciljevima i rokovima. U 2016. je, prema Izvješću, od ukupno 96 mjera “u potpunosti realizirano 70 mjera, djelomično je realizirano 6 mjera, nije realizirano 17 mjera, a tri su provedene u prethodnom razdoblju”.

Međutim, uvid u Izvješće otkriva jako rastezljivu sliku poimanja “realizacije mjera”: pokazatelji uspješnosti su parcijalni, ponegdje posve promašeni, u Strategiju su uvrštene mjere koje su se provodile i godinama prije stupanja dokumenta na snagu, neke su odbačene nakon promjene vlasti. Za dio mjera koje su, prema pokazateljima, doista realizirane - poput povećanja broja djece s teškoćama u redovnom obrazovanju - ne može se, pak, utvrditi bi li do njihova ispunjenja došlo po inerciji, i bez posebne Strategije...

Iz izvješća o provedbi strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti tijekom 2016. godine

1. Mjera: omogućavanje ravnomjernog razvoja predškolskog odgoja za svu djecu

Glavni cilj: obuhvat djece od četvrte godine do polaska u školu od 95 posto

Stvarnost: 62,8 posto četverogodišnjaka u Hrvatskoj ide u vrtić (prosjek EU: 92 posto)

Status mjere: realizirana

- kao pokazatelj navodi se udio djece koja u godini prije polaska u prvi razred pohađaju predškolu. Budući da je pohađanje predškole u Hrvatskoj obavezno, obuhvat je 100 posto

2. Mjera: osiguranje sufinanciranja troškova obrazovanja za učenike slabijeg socioekonomskog statusa i učenike koji pravo na potporu ostvaruju po posebnim propisima

Glavni cilj: smanjenje ranog napuštanja školovanja za ranjive skupine učenika

Stvarnost: Hrvatska već 15-ak godina ima najnižu stopu nezavršavanja srednje škole u Europi, a o tome koliko ranjive djece ne završava školu, nema nikakvih pokazatelja

Posebni cilj: osiguravanje besplatnih udžbenika za 30.000 djece

Status mjere: realizirana

- besplatne udžbenike primilo nešto više od 18.500 djece

3. Mjera: povećanje udjela djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovnim programima od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja

Pokazatelji učinka: povećanje broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji su uspješno završili osnovnu školu

Status mjere: realizirana

- nema niti jednog podatka o broju djece pripadnika romske manjine koji završavaju osnovnu školu

- u 2016. odnosu na 2015. godinu broj djece u vrtićima povećan je za 9 posto (sa 1026 na 1118), broj djece u produljenom boravku smanjen je za 11 posto (sa 318 na 282), a broj srednjoškolaca povećan je za 10 posto (sa 746 na 820)

4. Mjera: provođenje programa učenja hrvatskog jezika za azilante

Glavni cilj: integracija u hrvatsko društvo

Status mjere: realizirana

- tijekom 2015. i 2016. tečaj je uspješno završila 21 osoba

5. Mjera: financiranje troškova prijevoza učenika

Pokazatelji učinka: broj učenika koji je koristio sufinancirani prijevoz

Status mjere: realizirana

- srednjoškolcima se sufinancira prijevoz od 2012. godine. To pravo svih godina koristi oko 74.000 učenika - ni kriteriji za odobravanje sufinanciranja ni broj korisnika nije se promijenio nakon donošenja Strategije, osim što je 2016. država bila na korak do ukidanja ili uvođenja restrikcija ovog prava

6. Mjera: osiguravanje programa nastavka obrazovanja nakon završavanja trogodišnjeg školovanja

Pokazatelji učinka: broj učenika koji su prijavili nastavak obrazovanja, broj učenika koji su uspješno završili navedeno obrazovanje

Status mjere: realizirana

- mogućnost da učenici nakon završene trogodišnje škole nastave obrazovanje uvedena je godinu dana prije donošenja Strategije. U 2014., kad je Strategija donesena, 784 učenika iskoristilo je tu mogućnost, a u 2016. njih 466. Nema podataka o njihovoj uspješnosti

7. Mjera: povećati dostupnost visokog obrazovanja kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

Status mjere: realizirana

- ova mjera, odnosno elektronička prijava upisa na visoka učilišta, uvedena je još 2009.

8. Mjera: stipendiranje redovitih studenata slabijega socioekonomskog statusa

Pokazatelji učinka: udio studenata slabijega socioekonomskog statusa koji studiraju na visokim učilištima

Status: realizirana

- nema nijednog podatka o tome koliko djece slabijeg socioekonomskog statusa studira

9. Mjera: osiguravanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti i osobama koje su prestale obavljati samostalnu djelatnost

Status mjere: realizirana

- osobe koje su prestale obavljati samostalnu djelatnost zakonski su dobile mogućnost na naknadu za nezaposlenost 1. siječnja 2014., prije donošenja Strategije; uvjeti za naknadu tijekom trajanja Strategije nisu se mijenjali. I uz ovu izmjenu, naknadu za nezaposlene prima ukupno 15 do 20 posto prijavljenih na burzu

10. Mjera: pružanje socijalne zaštite radnicima nad čijim je poslodavcem otvoren stečajni postupak tako da im se osigurava dio njihova potraživanja po osnovi plaće

Status mjere: realizirana

- mjera se provodi od 2003. godine

11. Mjera: mjera sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije

Status mjere: nerealizirana

- nije bilo ni jednog zaprimljenog zahtjeva

12. Mjera: nadzor nad provedbom zakonskih propisa prema kojima se ostvaruje pravo prednosti kod prijema u državnu službu (osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina)

Status mjere: realizirana

- od 2009. na snazi su odluke o zabrani novog zapošljavanja u državnu upravu, uz određene iznimke

13. Mjera: korištenje stambenih kapaciteta u vlasništvu RH za socijalna pitanja izradom plana korištenja nekretnina za zbrinjavanje socijalno osjetljivih skupina

Status mjere: nerealizirana

- nije bilo aktivnosti vezanih uz ovu mjeru

14. Mjera: osiguravanje podrške programima prihvatilišta i nužnog smještaja

Glavni cilj: stambeno zbrinjavanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, dinamikom od pet stambenih jedinica godišnje u periodu od 2014. do 2020.

Status: nerealizirana

“Unatoč planovima da će od DUUDI-ja zatražiti dodatne stanove za smještaj azilanata, to se nije učinilo jer je nastao problem oko uređivanja stanova (...). Državni stanovi koje DUUDI daje na korištenje MDOMSP-u za ovu namjenu u iznimno su lošem stanju i treba ih u potpunosti uređivati. (...) Iako je posao uređenja prebačen na CZSS, nije se dobilo na brzini uređivanja stanova. Od deset stanova dobivenih u prethodnim godinama, tri još u procesu uređivanja, a jedan je protupravno useljen.”

15. Mjera: redefiniranje sustava novčanih naknada i integracija kroz informatičko umrežavanje

Status mjere: nerealizirana

- promjenom vlasti odustalo se od koncepta Jedinstvenog novčanog centra.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
04. listopad 2023 01:29