Moderna je podnijela zahtjev za cjepivo protiv COVIDA-19 za djecu og 6 mjeseci do 6 godina

 PROMO

Podnošenje ovog zahtjeva uslijedilo je nakon nedavne odluke Povjerenstva za lijekove za ljudsku uporabu (CHMP) Europske agencije za lijekove da usvoji pozitivno mišljenje kojim se preporučuje proširenje odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID‑19 tvrtke Moderna na djecu u dobi od šest ili više godina

Moderna (Nasdaq: MRNA), biotehnološka tvrtka koja razvija inovativne lijekove i cjepiva utemeljene na tehnologiji glasničke RNA (mRNA) danas je objavila da je Europskoj agenciji za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) podnijela zahtjev za izmjenu uvjetnog odobrenja za stavljanje lijeka u promet kojim se traži ocjena ciklusa cijepljenja dvjema dozama od 25 µg cjepiva cjepiva tvrtke Moderna protiv bolesti COVID‑19 u djece u dobi od 6 mjeseci do manje od 6 godina. Slični zahtjevi predani su na ocjenu i drugim međunarodnim regulatornim tijelima, a utemeljeni su na ispitivanjima cjepiva mRNA‑1273 faze 2/3 provedenima u populaciji male djece.

„S ponosom objavljujemo podnošenje ovog zahtjeva za primjenu našeg cjepiva protiv bolesti COVID‑19 u djece u dobi od 6 mjeseci do manje od 6 godina u Europskoj uniji,“, izjavio je Stéphane Bancel, izvršni direktor tvrtke Moderna. „Vjerujemo da će naše cjepivo moći na siguran način zaštititi tu važnu dobnu skupinu od virusa SARS‑CoV‑2, što je presudno za našu daljnju borbu protiv bolesti COVID‑19 i što će posebno pozdraviti roditelji i skrbnici te djece.“

Pozitivni rezultati međuanalize iz ispitivanja faze 2/3 pod nazivom KidCOVE pokazali su robustan odgovor u vidu stvaranja neutralizirajućih protutijela u ispitanika u dobi od 6 mjeseci do manje od 6 godina nakon dvije doze primarnog cijepljenja cjepivom mRNA‑1273, uz povoljan sigurnosni profil. Titri protutijela u unaprijed određenim dobnim podskupinama ispitanika (6 mjeseci do 23 mjeseca, odnosno 2 godine do manje od 6 godina) ispunili su statističke kriterije za sličnost s vrijednostima zabilježenima u odraslih ispitanika u ispitivanju COVE, čime je postignut primarni cilj ispitivanja.

Prethodno objavljeni rezultati uključivali su potpornu preliminarnu analizu djelotvornosti na slučajevima koji su pretežno prikupljeni tijekom vala varijante omikron, uključujući slučajeve potvrđene kućnim testovima na COVID‑19. Kad se analiza ograniči samo na slučajeve zaraze virusom SARS-CoV-2 potvrđene RT-PCR testom u centralnom laboratoriju, djelotvornost je i dalje bila značajna i iznosila je 51% (95% CI: 21 - 69) u skupini u dobi od 6 mjeseci do < 2 godine odnosno 37% (95% CI: 13 - 54) u skupini u dobi od 2 do < 6 godina. Te su procjene djelotvornosti slične procijenjenoj djelotvornosti cjepiva u odraslih protiv varijante omikron nakon primjene dvije doze cjepiva mRNA‑1273. Nadalje, profil podnošljivosti u načelu je bio dosljedan onomu opaženom u djece u dobi od 6 do manje od 12 godina, adolescenata u dobi od 12 do 17 godina te odraslih.

Ispitivanje KidCOVE je randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje proširene primjene cjepiva zaslijepljeno za promatrača koje se provodi radi ocjene sigurnosti, podnošljivosti, reaktogenosti i učinkovitosti cjepiva Spikevax primijenjenog u zdrave djece u razmaku od 28 dana. Ispitivana populacija podijeljena je u tri dobne skupine (6 do < 12 godina, 2 do < 6 godina odnosno 6 mjeseci do < 2 godine).

Ispitivanje se provodi u suradnji s Nacionalnim institutom za alergije i infektivne bolesti (engl. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), koji djeluje u sklopu Nacionalnih instituta za zdravlje (engl. National Institutes of Health, NIH) te Upravom za napredna biomedicinska istraživanja i razvoj (engl. Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), koja djeluje u sklopu Ureda pomoćnika ministra za pripravnost i odgovor (engl. Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi SAD-a (engl. U.S. Department of Health and Human Services, HHS). Oznaka ispitivanja na stranici ClinicalTrials.gov je NCT04796896.

Moderna trenutno ispituje docjepne doze za dvije najstarije pedijatrijske kohorte te dizajnira ispitivanje koje će ocijeniti moguću primjenu tih doza u djece u dobi od 6 mjeseci do manje od 6 godina. Moderna ocjenjuje docjepne doze cjepiva mRNA‑1273 i potencijalnog dvovalentnog cjepiva za docjepljivanje mRNA‑1273.214, koje uključuje i mRNA cjepivo specifično protiv varijante omikron i cjepivo mRNA‑1273.

CHMP je 24. veljače 2022. usvojio pozitivno mišljenje kojim preporučuje da odobrenje za stavljanje u promet obuhvati i djecu u dobi od 6 ili više godina.

Odobrenje za primjenu

SPIKEVAX (elasomeran, mRNA cjepivo) je temeljem preporuke Europske agencije za lijekove od Europske komisije dobio uvjetno odobrenje za stavljanje u promet i indiciran je za aktivnu imunizaciju radi sprječavanja koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) uzrokovane virusom SARS‑CoV‑2 u osoba u dobi od 6 ili više godina. Docjepna doza može se primijeniti najmanje 3 mjeseca nakon druge doze u osoba u dobi od 18 ili više godina.

O tvrtki Moderna

U više od 10 godina otkako je osnovana, Moderna se iz znanstvene tvrtke koja provodi inovativna istraživanja u području glasničke RNA (mRNA) pretvorila u kompaniju s raznovrsnim kliničkim portfeljem koji uključuje sedam različitih skupina cjepiva i lijekova, bogatim portfeljem intelektualnog vlasništva u područjima koja uključuju mRNA i lipidne nanočestice te integriranim proizvodnim pogonom koji omogućuje brzu kliničku i masovnu komercijalnu proizvodnju. Suradnja s nizom različitih državnih i komercijalnih organizacija u zemlji i inozemstvu omogućila je tvrtki Moderna da ostvari revolucionarna znanstvena postignuća i brzo poveća proizvodni kapacitet. Sposobnostima tvrtke Moderna svjedočili smo i u ovoj pandemiji, kada je ta tvrtka razvila jedno od prvih i najučinkovitijih cjepiva protiv bolesti COVID 19 koje je dobilo odobrenje za primjenu i stavljanje u promet.

Platforma tvrtke Moderna utemeljena na tehnologiji mRNA počiva na stalnom razvoju osnovnih i primijenjenih znanosti, tehnologije isporuke i proizvodnje mRNA, koji su joj omogućili da razvije lijekove i cjepiva za zarazne, imunoonkološke, rijetke, kardiovaskularne i autoimune bolesti. Moderna je već sedmu godinu za redom proglašena najboljim poslodavcem u biofarmaceutskoj industriji prema ocjeni časopisa Science. Za više informacija posjetite www.modernatx.com.

Anticipativne izjave

Ova objava sadrži anticipativne izjave u skladu s definicijom tog pojma u američkom Zakonu o reformi pravnih postupaka povezanih s vrijednosnim papirima (engl. Private Securities Litigation Reform Act) iz 1995. godine i njegovim naknadnim izmjenama, a koje se odnose na: moguće odobrenje zdravstvenih vlasti Europske unije za primjenu cjepiva mRNA‑1273 za primarno cijepljenja djece u dobi od 6 mjeseci do manje od 6 godina; potencijal da cjepivo mRNA‑1273 pruži zaštitu od bolesti COVID-19 i teškog oblika bolesti COVID‑19 u cijepljenih osoba u dobi od 6 mjeseci nadalje; te sigurnost i podnošljivost cjepiva mRNA‑1273 u pedijatrijskim populacijama. Anticipativne izjave u ovom priopćenju za javnost nisu ni obećanja ni jamstva te se ne bi trebalo u prevelikoj mjeri oslanjati na te izjave jer one uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge faktore, od kojih su mnogi izvan kontrole tvrtke Moderna i zbog kojih bi se stvarni rezultati mogli materijalno razlikovati od onih koji su izričito navedeni u ovim anticipativnim izjavama ili koji se podrazumijevaju iz tih izjava. Ti rizici, neizvjesnosti i drugi faktori uključuju rizike i neizvjesnosti opisane u dijelu „Faktori rizika“ u posljednjem Godišnjem izvješću (obrazac 10 K) koji je Moderna podnijela američkom Povjerenstvu za vrijednosnice i burzu (engl. Securities and Exchange Commission, SEC) te u dokumentima koje je Moderna naknadno podnijela SEC u, a koji su dostupni na mrežnoj stranici SEC a www.sec.gov. Osim u mjeri u kojoj to nalaže zakon, Moderna se odriče svake namjere ili odgovornosti za ažuriranje ili revidiranje bilo koje anticipativne izjave sadržane u ovoj objavi, bilo zbog novih informacija, budućih događaja ili drugih razloga. Ove anticipativne izjave temelje se na trenutnim očekivanjima tvrtke Moderna i isključivo odražavaju situaciju na datum ovog priopćenja.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
05. prosinac 2023 07:59