Slobodnica-Bosanski Brod

Tijekom čišćenja produktovoda, odvezeno 427 tona onečišćenog benzina u 56 cisterni

Pri obavljanju radova poštivana su sva pravila struke u pogledu zaštite okoliša
Ilustracija, radnici Plinacroa
 Nikola Vilić / Hanza Media

Plinacro je u razdoblju od 26. listopada do 9. studenog obavio radove na čišćenju produktovoda DN 400 Slobodnica – Bosanski Brod, zbog daljnjeg ispitivanja njegove moguće prenamjene u izravni plinovod kojim bi se bosanskobrodska rafinerija opskrbljivala prirodnim plinom i na taj način poboljšala kakvoća zraka u Slavonskom Brodu.

Iz kompanije su izvijestili da su svi poslovi, od pripremnih radova do poslova čišćenja produktovoda, provedeni u skladu s planiranim aktivnostima i uz svakodnevni nadzor stručnih službi Plinacra i za to ovlaštenih i certificiranih tvrtki i institucija Republike Hrvatske. Radove čišćenja izvodila je tvrtka Monter-strojarske montaže, koja je posao dobila nakon otvorenog natječaja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te njihov podizvođač tvrtka AEKS, među ostalim, specijalizirana za intervencije u zaštiti voda i okoliša. Tvrtka AEKS posjeduje rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje navedene djelatnosti, izdano od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Izvučenu tekućinu, nakon pretakanja u cisterne, AEKS je odvozio na zbrinjavanje na za to predviđeno mjesto, spremnik u Ivanić Gradu.

U cijeli postupak aktivnosti na čišćenju produktovoda bili su uključeni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša i Služba državne vodopravne inspekcije), MUP (Protupožarna inspekcija) i Hrvatske vode (vodni nadzor) te su inspekcijama navedenih institucija svakodnevno dostavljani izvještaji o izvršenim aktivnostima na čišćenju produktovoda te plan aktivnosti za naredni dan.

Tijekom čišćenja prikupljeno je i odvezeno na zbrinjavanje 427 tona sadržaja iz produktovoda – onečišćenog benzina, u ukupno 56 cisterni. Pri tome u Plinacrou ističu kako produktovod nije bio u funkciji od 1990. godine, a Plinacro ga je dobio u vlasništvo prilikom izdvajanja iz Ine 2001. godine kada je rečeno da je ispražnjen i da eventualno ima zaostalih derivata u tzv. lirama. Od tada produktovod je bio zapečaćen jer za Plinacro nije postojala ni tehnička ni poslovna opravdanost za njegovu prenamjenu u plinovod.

Pri obavljanju radova poštivana su sva pravila struke u pogledu zaštite okoliša, kako bi poslovi čišćenja bili obavljeni bez utjecaja na okoliš. Među ostalim, budući da se radi o zatvorenom sustavu, odnosno da je cisterna za prikupljanje tekućine bila spojena direktno na privremenu prihvatnu čistačku glavu, bilo je spriječeno moguće istjecanje tekućine u okoliš. Pored toga, preventivno je bio postavljen nepropusni plastični bazen kako bi se spriječilo da nečistoće dođu u dodir s okolišem. Također, zaposlenici Plinacra svakodnevno su obilazili trasu produktovoda te nisu uočene promjene u okolišu.

Ističu i kako je tijekom izvođenja radova Služba inspekcijskog nadzora Ministarstva zaštite okoliša i energetike izvršila dva inspekcijska nadzora tijekom kojih nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
28. rujan 2022 04:38