KOMENTAR

Sve važnosti Odluke Ustavnog suda o pobačaju

 Damjan Tadić / CROPIX

Odluka Ustavnog suda je osim ustavnosti sadašnjeg zakona o prekidu trudnoće odredila i temelje i smjer novog zakona o prekidu trudnoće. Možda je nedovoljno naglašeno da novi zakon uz navedenu Odluku treba uvažavati i međunarodne ugovore na ovom području koje je Hrvatska prihvatila, a koji se prema našem Ustavu direktno primjenju i imaju pravnu snagu iznad zakona. To su prvenstveno UN-ova Konvencija o uklanjaju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvecija Vijeća Europe o ljudskim pravima i biomedicini (Oviedo konvencija).

Ustavni sud nije prihvatio prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sadašnjeg zakona o prekidu trudnoće - Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece - s Ustavom, te je time utvrdio da je on u suglasnosti s Ustavom. U opsežnom obrazloženju ove Odluke Ustavni sud je obrazložio pravne i moralne dileme vezane uz prekid trudnoće te napravio komparativnu analizu zakona raznih država, ustavne i međunarodne sudske prakse i međunarodnih ugovora koji su relevantni za uređenje prekida trudnoće. Iz ovog prikaza vide se prevladavajući trendovi pravnog uređenja ovog područja.

Ustavni sud izričito je naveo da pitanje "kada počinje život" nije u njegovoj nadležnost te da se bavi zakonskim uređenjem prekida trudnoće i ustavnosti samog zakona. Time je ostavio otvoreno pitanje kad počinje ljudskih život, tj. nije osporio da život počinje začećem, već se usmjerio na uređenje pravne zaštite života nerođenih u odnosu na prekid trudnoće na zahtjev žene. Navedeno je opravdano odvojiti jer razvoj biomedicine i medicinski pomognute oplodnje u kojoj se život stvara izvan tijela jasno upućuje na potrebu uvažavanja znanstvenih i medicinskih činjenica o početku života i pravnog uređenja ovakvog života. Primjerice, raspolaganje ljudskim zametkom uređeno je i Konvencijom o ljudskim pravima i biomedici te Zakonom o medicinski pomognutoj oplodnji.

Ustavni sud opravdano se ograničio na prekid trudnoće i naveo da je njegova uloga "preispitati je li zakonodavstvo kojim se uređuje pitanje prekida trudnoće u suglasnosti s ustavnim načelima i vrijednostima, odnosno je li njime ostvarena pravedna ravnoteža između suprotstavljenih prava i interesa - prava žene da sama odluči o prekidu trudnoće i interesa društva da zaštiti život nerođenog bića."

Ustavni sud pravo žene da sama odluči o prekidu trudnoće u okvirima koje postavlja zakon temelji na ustavnom pravu žene na privatnost (članak 35.) i na slobodu i osobnost (članak 22.), a suprotstavlja im pravo na zaštitu života nerođenog bića (članak 21.). Svojom Odlukom kojom Ustavni sud potvrđuje da su temeljne odrednice sadašnjeg zakona o prekidu trudnoće sukladne Ustavu, tj. da se "prekid trudnoće može obaviti na zahtjev žene do isteka 10. tjedna trudnoće (a nakon toga, u suglasnosti nadležnog tijela, samo ako se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, ako se može očekivati da će se dijete roditi s teškim tjelesnim ili duševnim manama, kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem određenih kaznenih djela [članak 22. Zakona], odnosno kada prijeti neposredna opasnost za život ili zdravlje trudne žene ili ako je prekid trudnoće već započet [članak 25. Zakona])."

Ova Odluka daje i pravni temelj i smjer za izradu novog zakona. Navedeno znači da bi se izrada novog zakona trebala usmjeriti na osuvremenjivanje zastarjelih odredbi sadašnjeg zakona, koje se odnose na prevenciju, edukaciju i odlučivanje izvan roka od 10 tjedana, a ne i na preispitavnje ustavnosti i temeljnih zakonskih rješenja o prekidu trudnoće sadašnjeg zakona. To je možda i naznačajniji doprinos Odluke jer svojim dosegom zaustavlja raspravu o ustavnosti samog prekida trudnoće i upućuje na potrebu donošenja suvremenijeg zakona od sadašnjega. Ustavni sud je krenuo u pravom smjeru. Svjetski trendovi idu prema jačanju prevencije neželjene trudnoće kroz reproduktivno obrazovanje mladih kako bi se smanjila visoka smrtnosti majki koji ilegalni prekidi trudnoće uzrokuju.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. studeni 2022 22:57