Korak po korak

Vodič kroz posvojenje djeteta u Hrvatskoj! Kako uspješno proći kroz brojne pravne zavrzlame i prepreke

Uz savjete koje smo dobili od udruge Adopta, portal Gloria.hr skicirao je vodič koji svakome može približno dočarati kakav je to pothvat posvojenje djeteta u Hrvatskoj. Donosimo vrijedne informacije na jednom mjestu.

Jedna od najaktivnijih udruga u Hrvatskoj koja se bavi pitanjima posvajanja djece - ADOPTA pomogla je portalu Gloria.hr prirediti veliki vodič o ovoj iznimno bitnoj i osjetljivoj temi. Brojne pravne zavrzlame i prepreke s kojima se potencijalni posvojitelji susreću, mnoge bi mogli obeshrabriti, no uz Adoptine savjete pokušali smo odgovoriti na najveće nedoumice (i pokoju zabludu) oko toga tko i kada može posvojiti dijete u Hrvatskoj - te, naravno detaljno opisali sam proces.

Vodič objavljujemo kao uvod u temu kojom se bavilo specijalno izdanje Glorijinog panela "Dijete je najvažnije", a u kojem su stručnjaci razgovarali o problemima i poboljšanju sustava socijalne skrbi te planovima da se olakša udomljavanje i posvajanje djece. Panel možete pogledati od sutra, 29. travnja u 08:00 sati na portalu Gloria.hr, a više o svemu pročitati u novom izdanju magazina Gloria.

Adopta je u 10 godina postojanja pomogla brojnim potencijalnim roditeljima i posvojenoj djeci, također na svojim stranicama imaju detaljan vodič za one koji se odluče na roditeljstvo putem posvojenja.

image
Svako dijete zaslužuje imati obitelj.
GUILLAUME DE GERMAIN/UNSPLASH

Koraci u postupku posvajanja

 • Pisana prijava namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje upućeni nadležnom centru za socijalnu skrb.
 • Postupak utvrđivanja podobnosti i prikladnosti za posvojenje.
 • Pohađanje stručne pripreme za posvojenje.
 • Izdavanje Mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje i upis u Registar potencijalnih posvojitelja.
 • Izbor najprikladnijeg posvojitelja za određeno dijete.
 • Priprema djeteta za posvojenje, izdavanje suglasnosti i ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti na dobrobit djeteta.
 • Rješenje o posvojenju.
 • Po pravomoćnosti Rješenja, posvojitelji preuzimaju skrb o djetetu i sva pripadajuća prava i dužnosti.

Korake su ugrubo podijeliti u osam faza, na njihovim stranicama nalaze se i detaljne upute, a nama su razjasnili neke nedoumice, kako sa zakonske strane, tako i ono s čime se većina ljudi susreće u praksi.

Dobne granice za posvojenje djeteta

 • Posvojenje se može zasnovati do 18. godine života djeteta (Obiteljski zakon, čl. 181)
 • Posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godina koja je od posvojenika starija najmanje 18 godina (Obiteljski zakon, čl. 184)
 • Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti i osoba mlađa od dvadeset i jedne godine, koja je od posvojenika starija najmanje osamnaest godina. (Obiteljski zakon, čl. 184)

Čitajte i: ‘Objasnili su mi da se mama nije mogla brinuti za mene, podržali su me i kad sam tražila biološke roditelje‘

Kako izgleda postupak i čemu ovisi hoće li baš neki par posvojiti dijete?

Hoće li baš određeni par ili pojedinac 'dobiti'/posvojiti dijete ovisi o rezultatima složenog postupka u kojem centar za socijalnu skrb procjenjuje osobine i okolnosti djeteta i potencijalnih posvojitelja te proces pripreme djeteta i njihove ostvarene odnose.

Odabir posvojitelja za pojedino dijete provodi centar za socijalnu skrb nadležan za dijete koje ima ostvarene preduvjete za posvojenje (tj. pravne pretpostavke za posvojenje). Centar provodi postupak posvojenja samo ako je to u skladu s dobrobiti djeteta. Pri odabiru je centar pred zahtjevnim zadatkom usklađivanja osobnih karakteristika i obiteljskih okolnosti potencijalnih posvojitelja sa specifičnim potrebama djeteta ili djece (ako se posvaja više djece, npr. braća i sestre).

Drugim riječima, centar kojem su potencijalni posvojitelji podnijeli zahtjev, detaljno razmatra sve ključne elemente koji se odnose na:

 • podobnost potencijalnih posvojitelja za posvojenje, odnosno da imaju ispunjene sve pravne pretpostavke (sadržane u odgovoru na Vaše prvo pitanje)
 • prikladnost - fizičke, psihičke i socijalne pretpostavke koje moraju imati potencijalni posvojitelji u odnosu na osobine i potrebe djeteta.

Stručno mišljenje o potencijalnim posvojiteljima i djetetu

Kako bi se što kvalitetnije utvrdila prikladnost potencijalnih posvojitelj, stručni tim centra u postupku izrađuje zajedničko stručno mišljenje na temelju: socijalne anamneze, procjene osobnih, obiteljskih čimbenika i čimbenika okruženja od značaja za roditeljske sposobnosti, osobine djece o kojima bi bili sposobni skrbiti, podatke o materijalnim i financijskim prilikama, koje moraju biti takve da omogućavaju djetetu siguran razvoj, podatke o stambenim prilikama i uvjetima života, mišljenja psihologa, preporuke stručnog tima o sposobnostima potencijalnih posvojitelja.

Također, centar nadležan za dijete, izrađuje detaljno izvješće o svim obilježjima i podacima o djetetu (identitet, podobnost za posvojenje, socijalno okruženje, podaci o biološkoj obitelji, zdravstveni status i medicinska obilježja djeteta i biološke obitelji, vjeroispovijesti, etničkom podrijetlu i kulturnom nasljeđu, o osobinama i potrebama djeteta te njegovim specifičnim obilježjima).

Uzimajući u obzir sve prikupljene podatke o potencijalnim posvojiteljima i djetetu, prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja, centar će pripremiti dijete za posvojenje te omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.

Za to vrijeme CZSS je dužan pružati podršku obitelji posvojitelja i procjenjivati kvalitetu ostvarenog odnosa.

Čitajte i: Osobno iskustvo i viđenje slavnog reportera: ‘Zbog favoriziranja bioloških roditelja, mnoga djeca odrastaju bez šanse!‘

Koji je imovinski cenzus posvojitelja?

Nije propisan imovinski cenzus za posvojitelje. No, važno je naglasiti kako je smisao posvojenja osiguravanje djetetu sigurnog i podupirućeg obiteljskog okruženja za pravilan razvoj u emocionalnom, socijalnom, zdravstvenom i obrazovnom pogledu.

Je li moguće biti single i posvojiti?

Službeno (Obiteljski zakon, čl. 185.), posvojitelji mogu biti bračni i izvanbračni drugovi, jedan (izvan)bračni drug ako je drugi (izvan)bračni drug roditelj ili posvojitelj ili uz pristanak drugog (izvan)bračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Statistike govore u prilog brojčane prednosti bračnih parova, ali se u praksi primarno gleda dobrobit djeteta te je u interesu pojedine djece da budu posvojena baš u jednoroditeljskoj obitelji, tj. od osoba koje nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Kako par ide u potragu za djetetom?

Službeno, potragu za adekvatnim roditeljima za dijete koje ima sve preduvjete za posvojenje provodi centar za socijalnu skrb, uvidom u Registar potencijalnih posvojitelja. No, zbog velikog broja potencijalnih posvojitelja, oni sami često preuzimaju inicijativu u nadi da će si povećati šansu za brže posvojenje, kontaktiraju centre, raspituju se u kojim centrima postoje djeca koja imaju preduvjete za posvajanje, šalju svoje životopise i iskazuju direktan interes za posvojenje.

Što je to Stručna priprema za potencijalne posvojitelje (tzv. 'školica')

Stručna priprema za posvojenje je program edukacije i podrške budućim posvojiteljima prije zasnivanja posvojenja. Cilj programa je upoznati buduće posvojitelje i posvojiteljice s teorijskim i praktičnim konceptima vezanima uz posvojenje, specifičnostima i izazovima ove vrste roditeljstva uz osnaživanje, podršku i razvoj vještina parova i pojedinaca koji su se odlučili na posvojenje. Stručnu pripremu za potencijalne posvojitelje (koja je obavezni element tijekom postupka procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje pri CZSS-u) provode obiteljski centri te udruge ADOPTA i "Na drugi način".

ADOPTA provodi stručnu pripremu za posvojitelje pod nazivom ADOPTAonica. ADOPTAonica je usklađena s odredbama provedbenih akata Obiteljskog zakona (2015), a program se sastoji od niza tematskih radionica u ukupnom trajanju od 40 sati. ADOPTAonica je posebna po tome što je vode stručnjakinje iz područja psihologije i posvojenja, od kojih su neke i iskusne mame-posvojiteljice što našem programu daje osobitu dimenziju. U programu dodatno sudjeluju stručnjakinje i stručnjaci iz različitih područja vezanih za posvojenje.

Čitajte i: Dirljiva priča Marte Divjak: ‘Moja prva sjećanja su moji roditelji. Sretna sam što sam uspjela postati nečije dijete‘

Kakvo je stanje s pripremama za vrijeme pandemije?

Nakon izbijanja covid krize ADOPTA je započela s provedbom ADOPTAonice online i zabilježila je porast prijava potencijalnih posvojitelja s prebivalištem izvan Zagreba. Naime, dio obiteljskih centara prestao je s provedbom stručne zbog nemogućnosti poštovanja epidemioloških mjera.

ADOPTA je i ranije imala listu čekanja koja je varirala oko broja od 90-100 prijava. Očekivano vrijeme čekanja na uključenje u ciklus bilo je do 6 mjeseci. Početkom 2021. godine na listi čekanja imali smo preko 200 osoba. S obzirom da smo do sada provodili u prosjeku 4-5 ciklusa godišnje (1 ciklus traje oko dva mjeseca), što je 70-80 polaznika godišnje, vrijeme čekanja povećalo se na skoro godinu dana. Potencijalnim posvojiteljima se zbog toga usporava proces procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje jer bez potvrde o završenoj edukaciji ne mogu završiti proces procjene i biti upisani u Registar potencijalnih posvojitelja.

Koja je razlika između posvojenja i udomljenja?

 • Osnovna razlika između posvojenja i udomiteljstva je u tome da je posvojenje trajni, a udomiteljstvo privremeni oblik zbrinjavanja djeteta.
 • Posvojitelji ostvaruju sva roditeljska prava, dijete također postaje nasljednik i stiče sva prava koja mu po zakonu pripadaju.
 • U okviru udomiteljstva se radi o povjeravanju djeteta udomiteljima na privremeni smještaj kao oblik socijalne usluge smještaja, pri čemu biološki roditelji kojima je privremeno oduzeto pravo na stanovanje s djetetom, zadržavaju ostala prava roditeljske skrbi.
 • Dakle, kao što je definirano Obiteljskim zakonom - posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta.
 • Udomiteljstvo je privremeni oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi (Zakon o udomiteljstvu, čl. 9)

Čitajte i: Promjene - hitno! ‘Djecu se tjera na život i susrete s nasilnicima čak i kad ona to ne žele, kad su počinjena najteža djela!‘

Zakonski uvjeti propisuju da se udomiteljstvom može baviti fizička osoba koja je:

 • punoljetna i ima poslovnu sposobnost
 • hrvatski državljanin, s prebivalištem u RH
 • mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • nema zapreke iz članka 18. Zakona o udomiteljstvu
 • ima propisane stambene uvjete
 • ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Važno je spomenuti prepreke iz čl. 18. Zakona o udomiteljstvu za bavljenje udomiteljstvom:

 • ako su u obitelji poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • ako ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika ili
 • ako koja je društveno neprihvatljivog ponašanja.

Može li par aplicirati i za udomiteljstvo i za posvojenje?

Može, nema prepreka da par aplicira i za udomiteljstvo i za posvojenje.

Jesu li veće šanse da par koji je udomitelj nekom djetetu/djeci... postane i posvojitelj (njima ili nekom drugom)?

Postoji mogućnost da osoba ili par koji udome dijete/djecu, u trenutku kada dijete/djeca ostvari sve uvjete za posvojenje, postanu i posvojitelji, tj. roditelji tom djetetu/djeci. Susrećemo se s takvim primjerima. No, ne postoji nikakva garancija da će par ili pojedinac moći posvojiti dijete koje udomi – postoje različite situacije zbog kojih može doći do premještanja djeteta u drugu obitelj ili drugi dom ili CZSS može procijeniti neki drugi par ili pojedinca kao prikladniji za posvojenje djeteta.

Linker
04. kolovoz 2022 03:02