PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Uključi se i osvoji: Gloria daruje vjerne čitatelje povodom 27. rođendana

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 15. veljače 2021. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Gloria nagrađuje povodom 27. rođendana“

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Gloria nagrađuje povodom 27. rođendana“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog izdanja Gloria.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 17.02.2021. godine na Instagram profilu Glorie.

2. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na Instagram profilu Glorie. Nagradni natječaj se organizira u 3. kola koja traju:

1. kolo u razdoblju od 17.02.2021.g. u 15:00 sati do 18.02.2021.g. u 14:59 sati

2. kolo u razdoblju od 18.02.2021.g. u 15:00 sati do 19.02.2021.g. u 14:59 sati

3. kolo u razdoblju od 19.02.2021.g. u 15:00 sati do 20.02.2021.g. u 14:59 sati

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju pratitelji Instagram profila Glorie. Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici trebaju zapratiti Instagram profil @gloria.hr i Instagram profil sponzora nagrade u tom kolu, te tagirati osobu za koju znate da bi se također veselila nagradi sponzora i napisati zašto biste baš vi trebali osvojiti nagradu.

Sponzor nagrade kojeg je potrebno zapratiti je:

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati dobitnike prema broju predviđenih nagrada u pojedinom kolu. Odluka žirija je konačna.

2.4. Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija biti će objavljena na Instagram profilu Gloria na dan završetka svakog kola nakon 16 sati.

2.5. Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

  • u 1. kolu- poklon bon XD Design s rokom iskoristivosti unutar 30 dana od primitka bona, bon se može iskoristiti za kupnju cijelog asortimana u dućanima ili online trgovini
  • u 2. kolu- poklon bon Klisab, s rokom iskoristivosti unutar 6 mjeseci od primitka bona, bon se može iskoristiti samo za kupovinu kolekcije torbi i samo za narudžbe putem društvenih mreža
  • u 3. kolu- 5x kozmetički poklon paket Delmerion

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, pratitelji Instagram profila Glorie. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem Instagram profila Glorie. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Instagramu, adresu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.

4.2. Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz prethodne točke u roku od 3 dana od dana obavijesti o dobitku putem Instagram profila Glorie, gubi pravo na nagradu.

4.3. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.4. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, gubi na nju pravo.

4.5. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.6. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,mKoranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na Instagram profilu Glorie dana 17.02.2021.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković, članica Uprave

Linker
04. prosinac 2023 03:29