Pomlađivanje

Koliko godina „skida” face lift? Odgovore daje umjetna inteligencija

Za golemu većinu pacijenata koji idu na face lift, razlog je jednostavan: „vratiti sat” i izgledati mlađe i atraktivnije. Kako ishode operacije vide sami, a kako ih procjenjuju umjetne neuronske mreže? Odgovori se ne podudaraju

Pacijenti koji se pripremaju za operaciju zatezanja lica često pitaju estetske kirurge koliko će mlađe izgledati nakon zahvata, no liječnicima nije lako odgovoriti na to pitanje, budući da se kozmetički rezultati face lifta ocjenjuju od slučaja do slučaja ili na temelju subjektivnog doživljaja. Znanstvenici sada predlažu nov, objektivniji pristup u procjenjivanju prividnog smanjenja dobi nakon operacije zatezanja lica – mrežu umjetne inteligencije osposobljenu za procjenjivanje dobi na temelju fotografija lica.

Milijuni fotografija

„Naša studija pokazuje da trenutno dostupni algoritmi umjetne inteligencije mogu procijeniti uspješnost face lifta, pa čak i odrediti broj godina za koji je umanjena percipirana dob”, rekao je dr. James Bradley sa Zucker School of Medicine Sveučilišta Hofstra/Northwell u Hempsteadu, jedan od glavnih autora studije objavljene u publikaciji Plastic and Reconstructive Surgery®, službenom medicinskom glasilu Američkog udruženja plastičnih kirurga (American Society of Plastic Surgeons, ASPS).

Tip algoritma korištenog u studiji bile su konvolucijske neuronske mreže. „Usavršavajući se pregledavanjem skupova podataka koji sadrže milijune javnih slika, te neuronske mreže mogu naučiti razlikovati crte lica s mnogo većim 'iskustvom' od onog koje ima prosječna osoba”, objasnio je dr. Bradley. Četiri različite, javno dostupne neuronske mreže upotrijebljene su u ovom istraživanju za objektivnu procjenu dobi lica pedeset pacijentica koje su se podvrgnule face liftu. Njihova prosječna dob bila je 58,7 godina.

Stopostotna točnost

Umjetna inteligencija procjenjivala je dob sudionica istraživanja na temelju njihovih standardiziranih fotografija snimljenih prije operacije zatezanja lica te najmanje godinu dana nakon nje. Rezultati su potom uspoređeni sa subjektivnim ocjenama pacijentica, kao i s odgovorima na standardni upitnik FACE-Q.

U procjeni prave dobi pacijentica na temelju fotografija snimljenih prije operacije, algoritmi umjetne inteligencije bili su sto posto točni.

Što kažu neuronske mreže, a što pacijentice

Na fotografijama snimljenim poslije face lifta, neuronske mreže prepoznale su smanjenje dobi od prosječno 4,3 godine, što je znatno manje od 6,7 godina, koliko su smanjenje dobi procijenile pacijentice.

„Pacijenti naginju precjenjivanju rezultata pomlađivanja nakon operacije zatezanja lica, što je možda odraz njihovog emocionalnog i financijskog ulaganja u postupak”, komentirao je dr. Bradley.

Odgovori na upitnik FACE-Q pokazali su visoko zadovoljstvo pacijentica rezultatima face lifta: na ljestvici od 0 do 100 dale su prosječnu ocjenu 75 za izgled lica te ocjenu višu od 80 za kvalitetu života. Procjene neuronske mreže bile su u direktnoj korelaciji sa zadovoljstvom pacijentica – kod onih kod kojih je procjena umjetne inteligencije dala nižu dob, zadovoljstvo ishodima operacije bilo je veće.

Objektivnija procjena

Algoritmi umjetne inteligencije mogu pružiti objektivnu i pouzdanu procjenu prividnog pomlađivanja nakon operacije zatezanja lica, pokazuje studija. Takva procjena dobi može, čini se, biti i pokazatelj zadovoljstva pacijenata, čak i ako smanjenje u godinama ne odgovara njihovoj subjektivnoj procjeni. Dr. Bradley zaključuje: „Zajedno s moćnim alatima za analizu koji se koriste u suvremenoj plastičnoj kirurgiji, neuronske mreže mogu imati ulogu u savjetovanju pacijenata i demonstriranju rezultata postupaka pomlađivanja. Smatramo da bi algoritmi umjetne inteligencije mogli biti korisni i kirurzima u procjenjivanju rezultata zahvata i u uspoređivanju ishoda različitih tehnika.”

Linker
06. kolovoz 2022 09:38