bbutterfly /WeHeartIt
MENTALNO ZDRAVLJE

Saznajte odgovor na pitanje jeste li emocionalno inteligentna osoba?

Imate li nizak prag tolerancije, reagirate u afektu, lako planete i nemate razumijevanja i suosjećanja prema ljudima iz svoje okoline – lako biste mogli biti okarakterizirani kao osobe kojima je emocionalna inteligencija na nižoj razini.

Prema službenoj definiciji, emocionalna inteligencija (EQ) predstavlja sklop četiri sposobnosti: sposobnost samorazumijevanja, samokontrole, samouvjerenosti i sposobnost empatije koje međusobno tvore emocionalni sklop koji vam pomaže u svakodnevnom životu, rekacijama na okolinu i stres, ali utječe i na kvalitetu života.

Iako je teško odgovoriti na pitanje može li osoba s nižom razinom emocionalne inteligencije biti uistinu sretna, uzmemo li u obzir karakteristike koje joj se pripisuju, sigurno je da ju vježbom i introspekcijom može povećati uz malo veći trud.

Glavna odrednica emocionalno inteligentnih ljudi je ta da se znaju nositi sa stresom te lakše prevladavaju probleme. Osim što ima visoko samopouzdanje, emocionalno inteligentna osoba ima i visok prag tolerancije i razumijevanja prema drugim ljudima.

Odrednice emocionalno inteligentnih ljudi

  • suosjećanje prema drugim ljudima i aktivno slušanje njihovih problema
  • visoka razina samopouzdanja
  • mogućnost spoznaje vlastitih, ali i tuđih osjećaja
  • sposobnost prepoznavanja svojih i tuđih obrazaca u životu
  • lako izražavanje misli i osjećaja

Odrednice ljudi s nižom razinom emocionalne inteligencije

  • teže sagledavaju situaciju iz šire perspektive i nekoliko uglova
  • emocije su im van kontrole i često upravljaju njihovim odlukama i reakcijama
  • previše opravdavaju i druge krive za svoju emocionalnu neravnotežu
  • teško prihvaćaju svoje, ali još teže prihvaćaju tuđe mane
Linker
19. studeni 2022 15:03